Welkom!

Een veilige werkomgeving begint met:

in de spiegel kijken…..

Laten we dit samen doen met jou en je team!

Vertrouwenspiegel Spiegel met afbeeldingen en tekst

Training

Ken jij je eigen vooroordelen? De beste samenwerking ontstaat namelijk wanneer je je bewust bent van je eigen vooroordelen en van die van je team.

Coaching

Het inrichten van een klachtenbeleid, klachtencommissie en het aanstellen van vertrouwenspersonen biedt veiligheid aan de collega’s. De coaching ‘Vertrouwenswerk’ helpt bij het opzetten van een passend beleid. 

Vertrouwenswerk

Als werkgever wil je collega’s een comfortabele en een sociaal veilige omgeving bieden. Als externe vertrouwenspersoon bieden wij een luisterend oor voor jouw collega’s.