Coachen naar een veilige werkomgeving

Zijn er in jouw organisatie afspraken gemaakt over veilig samenwerken?

Waar vinden medewerkers de klachtenprocedure?

Welke rol heeft de vertrouwenspersoon?

Zit jouw organisatie in een stormachtige periode of komt er een roep vanuit de organisatie voor meer veiligheid?

coaching

Er zijn talloze redenen om te werken aan een beleid voor een veilige werkomgeving.

De coaching door Vertrouwenspiegel helpt bij het opzetten van een passend beleid. 

Het inrichten van een klachtenbeleid, klachtencommissie en het aanstellen van vertrouwenspersonen biedt veiligheid aan de collega’s. Hiermee toon je als organisatie aan dat je geeft om het welzijn van medewerkers. Dit draagt direct bij aan een open communicatie en een positieve bedrijfscultuur.

Los onderdeel 03
Vertrouwenspiegel huidige situatie

Een traject vol eyeopeners

We starten met vragen over de cultuur en organisatie. Welke ontwikkelrichtingen en verbeteringen zijn er mogelijk? Vervolgens gaan jullie aan de slag om praktisch handen en voeten te geven aan een beleid gericht op veiligheid. We sluiten af met concrete verbeterafspraken.

Thema’s kunnen zijn:

Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon

Handreiking grensoverschrijdend gedrag

Opstellen beleid

De rol van vertrouwenspersonen

Aanreiken van strategieën om inclusieve besluitvorming te bevorderen

Het belang van feedback en communicatie: het aanmoedigen van een cultuur waarin werknemers elkaar kunnen aanspreken op gedrag en waarin open communicatie wordt aangemoedigd

Voor wie zijn de trainingen?

Voor interne vertrouwenspersonen

Je wordt je bewust van je rol, leert je zichtbaar te maken in de organisatie en wat je wel en niet kunt rapporteren.

Voor HR-managers en directieleden

Je wordt je bewust van het belang van een klachtenbeleid en de rol van vertrouwenspersonen.

Je leert hoe je een veilige cultuur creëert voor jouw organisatie of team.

los onderdeel 2

Interventies

Inventarisatie van de huidige situatie en advies

Training

Coaching

Interesse in een oriënterend gesprek? Maak een afspraak!